น้ำยาประสานท่อ คืออะไร

น้ำยาประสานท่อ คือ กาวทาท่อ PVC มีคุณสมบัติละลายเนื้อพีวีซี ให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีส่วนประกอบหลักเป็นตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ เมทิลเอทิลคีโทน เตตราไฮโดรฟิวราน และ ไซโคลเฮกซาโนน

สามารถใช้กับท่อรับความดัน และท่อไม่รับความดัน ทุกขนาด ทุกชั้นคุณภาพ โดยไม่ทำให้น้ำมีกลิ่น รส และสี เปลี่ยนไปจากเดิม และไม่มีสารพิษละลายออกมาจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทนสารเคมี กรด และด่างได้ เทียบเท่าท่อพีวีซี ผลิตและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

น้ำยาประสานท่อ มีกี่ประเภท

น้ำยาประสานท่อ มี 2 ประเภท คือ แบบเข้มข้น และแบบใส

  • น้ำยาประสานท่อชนิดเข้มข้น (Solvent Cement High Pressure)
    • น้ำยาขนิดความเข้มข้น ความหนืดสูง เนื่องจากมีน้ำยาอยู่มาก ทำให้ไม่ไหลย้อยขณะทำการประกอบ เหมาะกับการต่อท่อที่ต้องการคุณภาพสูง และเร่งใช้งาน เนื้อน้ำยามีความเข้มข้นสูง จึงสามารถเชื่อมท่อ และข้อต่อ ที่มีช่องว่างระหว่าง 0.1-0.2 มม. และรับแรงดันได้สูงถึง 16 บาร์
  • น้ำยาประสานท่อชนิดเข้มข้น (Solvent Cement Standard)
    • น้ำยาชนิดธรรมดา ความหนืดต่ำ เนื้อใส ทำให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และสามารถปรับแต่งท่อก่อนการใช้งานได้ เหมาะกับการต่อท่อที่มีขนาดใหญ่ งานต่อท่อทั่วไป และงานที่ไม่เร่งใช้งาน

วิธีใช้กาวทาท่อ

ท่อ ข้อต่อ และ กาวทาท่อ คือสามอย่างที่เราต้องใช้ในการต่อระบบประปา

แต่ปกติคนจะชอบถามเรื่องท่อและข้อต่อมากกว่า ทำให้เราสามารถศึกษาเรื่องพวกนี้ค่อนข้างง่าย ส่วนวิธีการใช้งานและข้อมูลของกาวทาท่อจะหายากกว่า แต่ไม่ใช่ว่ากาวทาท่อไม่สำคัญนะครับ ถ้าเราทากาวไม่ดี ร้อยทั้งร้อยก็ต้องซ่อมระบบประปาใหม่

กาวทาท่อ เรียกอีกชื่อคือ น้ำยาประสานท่อ มีไว้ทารอบส่วนปลายท่อพีวีซีเพื่อที่จะใช้เชื่อมปลายนอกของท่อกับข้างในของข้อต่อและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ ผู้ผลิตกาวแนะนำว่า เราควรรอ 20-30วินาที ให้ข้อต่อกับท่อเชื่อมกันให้ดีก่อนค่อยปล่อยมือ และรออีก 24 ชั่วโมงถึงจะใช้งานในระบบน้ำได้