ระดับน้ำ

ระดับน้ำ เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับตรวจสอบความลาดเอียงของส่วนต่างๆ ในอาคาร เพื่อให้มีระดับขนานและตั้งฉากกับผิวโลก หรือเอียงทำมุมตามองศาที่ต้องการ โดยอาศัยคุณสมบัติการรักษาระดับของน้ำในแนวราบมาช่วยตรวจสอบ

ระดับน้ำ จะมีลักษณะเป็นหลอดแก้ว อะคริลิกใส หรือพลาสติกใสที่ภายในมีน้ำและฟองอากาศขนาดเท่าเมล็ดถั่วบรรจุอยู่  ฟองอากาศนี้เองคือสิ่งที่เราใช้ตรวจสอบความลาดเอียง  สามารถนำไปใช้งานได้โดยการวางให้ขนาบกับจุดที่ต้องการวัด  หากฟองอากาศไหลมาอยู่ตรงกลางหลอด หรืออยู่ในจุดที่ทำเครื่องหมายระบุเอาไว้  แสดงว่าระดับดังกล่าวขนานหรือตั้งฉากแล้ว ไม่มีความลาดเอียงอยู่ โดยมากมักจะติดตั้งมาเป็นชุดคู่กับด้ามจับอะลูมิเนียม หรือพลาสติก มีขนาดความยาวทั่วไปประมาณ 60 เซนติเมตร และยังสามารถใช้เป็นไม้บรรทัดได้ในตัวด้วย 

ลักษณะทั่วไป

ระดับน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ทำมาจากอลูมิเนียม มีหลากหลายขนาด โดยทั่วไปที่ใช้จะมีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตร และมีความหนาประมาณ 5 เซนติเมตร ใช้ในการทาบกับแนวระนาบต่างๆ เพื่อวัดความเอียงของพื้น โดยระดับน้ำจะประกอบด้วยช่องวงกลม 3 ช่อง ภายในช่องวงกลมมีหลอดแก้วใสๆ ที่มีเส้น 2 เส้นเพื่อใช้วัดจุดกึ่งกลาง ภายในหลอดแก้วจะมีของเหลวไม่เต็มอยู่ ทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเท่าเมล็ดถั่ว ไว้วัดความลาดเอียงของพื้นที่

ลักษณะการใช้งาน

  • ระดับน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ช่างใช้ในการวัดความลาดเอียงของพื้นที่ โดยสามารถวัดระดับได้ทั้งในแนวราบ และแนวดิ่ง
  • เมื่อช่างต้องการวัดความลาดเอียงของพื้นที่ ให้นำระดับน้ำวางลงบนพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ และสังเกตที่ฟองอากาศภายในหลอดแก้ว ถ้าหากพื้นที่นั้นไม่มีความลาดเอียง ฟองอากาศจะอยู่ตรงกลางระหว่างเส้น 2 เส้นบนหลอดแก้ว
  • ทดลองหมุนระดับน้ำ 90 องศาบนพื้นที่ แล้วสังเกตฟองอากาศภายในหลอดแก้วต้องอยู่ตรงจุดกึ่งกลางตลอด ช่างจึงจะแน่ใจได้ว่าพื้นที่ที่ตรวจสอบอยู่นั้นไม่มีความเอียงจริงๆ

การใช้งาน

ระดับน้ำถูกนำมาใช้งานหลายๆ ด้านเช่น การก่อสร้าง อาคาร ทำถนน การสำรวจ ก่ออิฐ การติดตั้งเครื่องจักร ตลอดจนงานที่ต้องใช้ความถูกต้องแม่นยำสูง เช่น การสอบเทียบโต๊ะระดับ