อุปกรณ์สว่านไฟฟ้า

สว่านไฟฟ้า เป็น อุปกรณ์ เครื่องมือช่างพื้นฐานที่สำหรับมากๆสำหรับช่างไฟฟ้าสว่าน คืออุปกรณ์เครื่องมือช่างชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับเจาะรูบนวัสดุหลายแบบ อุปกรณ์ เป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานที่ใช้เป็นประจำในงานไม้และงานโลหะ ประกอบด้วยส่วนสำคัญคือดอกสว่านที่หมุนได้ดอกสว่านดึงอยู่กับเดือยด้านหนึ่งของสว่าน และถูกกดลงไปบนวัตถุที่ต้องการจากนั้นจึงถูกทำให้หมุน ปลายดอกสว่านจะทำงานเป็นตัวตัดเจาะวัสดุ

กำจัดเศษวัสดุระหว่างการเจาะ (เช่น ขี้เลื่อย) หรือทำงานเป็นตัวสูบอนุภาคเล็กๆ (เช่นการเจาะน้ำมัน)สว่านไฟฟ้า มีรูปร่าง คล้ายปืน มีด้ามจับในรูปร่างเดียวกันกับปืน ส่วนด้านปลายแหลมนั้นจะมีรูปร่างคล้ายไม้ตะเกียบกลมๆ เรียกว่าดอกสว่าน โดยดอกสว่านนั้นจะเป็นแท่งยาวๆ แท่งนั้น จะมีรูปร่างเป็นเกลียว ปลายแหลมคล้ายดินสอ

ซึ่งดอกสว่านจะมีหลากหลายขนาด แต่ละขนาดก็เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละอย่าง(ซึ่งผมจะมาแนะนำการใช้งานอีกครั้ง) มีสายไฟสำหรับรับกระแสไฟฟ้าในการใช้งาน  ส่วนตัวจับนั้น จะมีลักษณะเป็นปุ่มคล้ายปืนฉีดน้ำ เอาไว้บังคับหรือกดให้เครื่องมืองช่างทำงานได้นั่นเอง

สว่านไฟฟ้า และข้อแนะนำในการใช้งานการใช้งานสว่านไฟฟ้านั้น ก่อนการใช้งานควรจะสำรวจให้แน่ใจว่าสว่านไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เวลาจะใช้งานควรจะต้องเตรียมอุปกรณ์งานช่างป้องกันให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นแว่นตาป้องกัน และชุดป้องกันอันตราย เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อย ควรทำความสะอาด และมีการตรวจตราสว่านไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ แล้วเก็บรักษาไว้ในกล่องอุปกรณ์ช่างไม้ไว้ให้มิดชิด

ข้อเสียที่มักจะพบบ่อยๆของสว่านไฟฟ้าส่วนมากสว่านไฟฟ้ายี่ห้อดีๆหน่อยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ ข้อสงสัยที่พบส่วนมากมักเป็นยี่ห้อเกรดรองๆลงมา ข้อเสียที่พบมักจะเป็นเรื่อง มอเตอร์ไหม้ เพราะว่าใช้งานไม่ถูกงาน ทุ่นสึก หรือ ปัญหาแปรงถ่านหมด ถ้าเป็นยี่ห้อ กฏเกณฑ์การหาร้านซ่อมไม่ใช่เรื่องยาก

วิธีการใช้สว่าน

  • ก่อนเจาะทุกครั้งควรใช้เหล็กตอกนำศูนย์ตรงจุดที่ต้องการเจาะ เพื่อให้ดอกสว่านลงถูกตำแหน่ง 
  • ควรจับเครื่องเจาะให้กระชับและตรงจุดที่เจาะ    
  • การเจาะต้องใช้แรงกดให้สัมพันธ์กับการหมุน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้  
  • ในการเจาะชิ้นงานให้ทะลุทุกชนิดจะต้องมีวัสดุรองรับชิ้นงานเสมอ 
  • ควรเลือกใช้ดอกสว่านให้เหมาะกับขนาดของชิ้นงาน        
  • ไม่ควรใช้ดอกสว่านผิดชนิด เช่น ดอกสว่านเจาะคอนกรีตไม่ควรนำไปเจาะเหล็ก เป็นต้น 

การจัดเก็บและบำรุงรักษา

  • ตรวจสอบซ่อมแซมสว่านให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างมีศักยภาพ
  • ทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง      
  • ก่อนที่จะนำไปเก็บให้ชโลมนำมันเครื่องใสทุกครั้ง